MİSYON & VİZYON

  • Sürdürülen faaliyetlerde bölgesel faktörlerin ve yerelleşmenin gereğinin bilincinde olarak karşılaşılan problemlere esnek çözümler üretmek,
  • İnşa edilen her yapının bir sanat eseri olduğunu farz ederek firmanın prestijini arttıracak ve vizyonunu yansıtacak eserlere imza atmak,
  • Sürdürülen faaliyetlerde yerel işçilik, malzeme ve ekipmanı maksimum oranda kullanarak fiyat / kalite dengesini en üst düzeyde sağlamak,
  • Nitelikli, deneyimli ve takım oyununa yatkın idari personeli istihdam ederek bilgi, beceri ve tecrübelerini sürekli arttıracak şekilde onlara şirket içi ve dışı eğitim imkanları sağlamak, birlikte başarma yönünde motivasyonu sağlamak,
  • İhtisas alanlarında yerel ve yabancı iş gücünü şantiyede eğiterek “know-how” transferini bölgeye gerçekleştirmek,
  • Bölgede sürdürülen faaliyetlerde edinilmiş olan tecrübeyi kümülatif olarak biriktirip paylaşarak kapsamlı bir veri tabanı oluşturmak,
  • Modern kalite yönetim sistemlerini uygulayarak ve uygulatarak sektöre katkı sağlamak,
  • Kaliteyi vazgeçilmez bir amaç olarak benimseyerek verilen hizmetlerde lider şirketler arasında olmayı hedeflemek,
  • Şirketin kalite anlayışı doğrultusunda çalışmayı prensip edinmiş tedarikçi ve taşeronları seçmek, müşterek çalışma süresince kalite anlayışlarını sürekli takip etmek.